Новини

България - домакин на международен пчеларски симпозиум

03/10/2005

През 2006 година, София ще бъде домакин на международен симпозиум

Истината за българската пчела

вижте документа ...

Апимондия 2005 - Ирландия

Огромен интерес към българската медоносна пчела.. ...

Списък на производителите на пчелни майки и рояци (2021)


Представяме Ви

РАЗВЪДНА БАЗА на Тодор Йорданов Найденов

Пчелинът се намира в местността “Черпели козу” на 6 ...