Контакти


Национална Развъдна Асоциация по Пчеларство – гр.Пловдив

4000 Пловдив
бул. Д. Менделеев №12
проф. д-р Пламен Петров
тел.: 0896 874 237
е-поща: info@nrap-bg.org

Списък на производителите на пчелни майки и рояци (2020)

Последни новини

България - домакин на международен пчеларски симпозиум
През 2006 година, София ще бъде домакин на международен симпозиум ...

Апимондия 2005 - Ирландия
Огромен интерес към българската медоносна пчела.. ...

Представяме Ви

Пчелин "Калето"

Майкопроизводен пункт

Лицензиран производител на:
•Племенни пчелни майки
•Пчелни отводки
•Пчелен мед ...