Новини

Истината за българската пчела

10/02/2021

България - домакин на международен пчеларски симпозиум

През 2006 година, София ще бъде домакин на международен симпозиум ...

Апимондия 2005 - Ирландия

Огромен интерес към българската медоносна пчела.. ...

Списък на производителите на пчелни майки и рояци (2021)


Представяме Ви

Пчелин "Калето"

Майкопроизводен пункт

Лицензиран производител на:
•Племенни пчелни майки
•Пчелни отводки
•Пчелен мед ...