Новини

Апимондия 2005 - Ирландия

03/10/2005

Огромен интерес към българската медоносна пчела..

Истината за българската пчела

вижте документа ...

България - домакин на международен пчеларски симпозиум

През 2006 година, София ще бъде домакин на международен симпозиум ...

Списък на производителите на пчелни майки и рояци (2021)


Представяме Ви

Аписселект

Аписселект е стопанство за производство на племенни пчелни майки и роеве (отводки). Произвежда и специализирани пчелни продукти - ...