Членове » Майкопроизводители

РАЗВЪДНА БАЗА на Тодор Йорданов Найденов
5000 гр.Велико Търново ул.”С.Румянцев” 36, с.Петко Каравелово, обл.Велико Търново
виж на картата
телефон: 0887 524 807
факс:
е-поща: todor_in@dir.bg
уеб адрес:

Член от: 2003

Управител(и):
Тодор Йорданов Найденов

Пчелинът се намира в местността “Черпели козу” на 6 км от с.Петко Каравелово и има Рег.№ 0451840269. Настанен е на наследствен имот № 048042-гора от 2.999 дка. Чрез Проект № 040305200044 от 2003 г по Програма САПАРД пчелинът е обновен и сега отговаря на всички изисквания на Закона за пчеларството.

 От 2005 г е регистриран под № 15 в Националната развъдна асоциация по пчеларство като развъдна база.

 Притежава 80 пчелни семейства 70 от които са настанени в стандартни ДБ кошери по френски образец и 10 многокорпусни.

 Оплодните сандъчета за пчелни майки са 2 вида- половин плодникова и половин магазинна рамка на ДБ кошер.

 Произвежданите рояци /отводки/ са стандартни и отговарят на изискванията на Наредба №47. По желание на купувача могат да бъдат и с повече рамки.

 За по големи количества се сключват предварителни договори, осигурява се консултация и всички необходими документи по изискванията на Програма САПАРД и ДФ”Земеделие”.Работи основно в областта на:
Майкопроизводители

Допълнителни дейности:
Производители на рояци