Членове » Производители на рояци

АПИСГАРАНТ
ЛОВЕЧ

ЛИЦЕНЗИРАН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ПЧЕЛНИ МАЙКИ И ОТВОДКИ

Сдружение “АПИСГАРАНТ” – гр. Ловеч съществува от 2001 ...
бизнес профил | телефон | е-поща

Аписселект

Аписселект е стопанство за производство на племенни пчелни майки и роеве (отводки). Произвежда и специализирани пчелни продукти - ...
бизнес профил | телефон | е-поща

Пчелин "Калето"

Майкопроизводен пункт

Лицензиран производител на:
•Племенни пчелни майки
•Пчелни отводки
•Пчелен мед ...
бизнес профил | телефон | е-поща

РАЗВЪДНА БАЗА на Тодор Йорданов Найденов

Пчелинът се намира в местността “Черпели козу” на 6 ...
бизнес профил | телефон | е-поща